Các căn hộ thuộc Vinhomes Golden River

Compare properties

$ 755 /tháng
Phòng Ngủ:
`
P. Tắm:
`
DT:
50
m2
$ 1,600 /tháng
Phòng Ngủ:
3
P. Tắm:
2
DT:
110
m2
$ 1,600 /tháng
Phòng Ngủ:
2
P. Tắm:
2
DT:
82
m2
$ 2,000 /tháng
Phòng Ngủ:
4
P. Tắm:
3
DT:
156
m2
$ 1,400 /tháng
Phòng Ngủ:
3
P. Tắm:
2
DT:
120
m2
$ 1,100 /tháng
Phòng Ngủ:
2
P. Tắm:
2
DT:
90
m2
$ 1,800 /tháng
Phòng Ngủ:
3
P. Tắm:
2
DT:
129
m2